Kalvvatn Sør

90.000 dekar sammenhengende jaktterreng. Gode fiskemuligheter i området!

Hunting Location Accomodation Price & booking Technical review

Kalvvatn Sør kort oppsummert

  • Omlag 90.000 dekar sammenhengende rypeterreng
  • Røff, men funksjonell innkvartering
  • Storslåtte fjellområder uten jakt- og fiskepress

Jakt

Et ca. 95.000 daa. stort og variert jaktterreng og meget godt innlandsfiske i den Øvre delen av Åbjøravassdraget tilbys med utgangspunkt i husværet ved Kalvvatn. Området omfatter den innerste del av nedslagsfeltet i Åbjøravassdraget, sør i Nordland. Dette området er en stor, variert og helt spesiell villmarksverden. Vassdraget er regulert, men det er få synlige inngrep utenom det regulerte Kalvvatnet og en kraftlinje – gg fisket er svært godt.

Det er ikke noen fast bosetting i Kalvvatnområdet, og det finnes ikke bebodde hytter i jaktterrenget. Hvis hele terrenget utnyttes, kan det jaktes med 5 gevær. Jakten er eksklusiv for gjester som leier terrenget.

Jaktområdet ligger mellom ca. 350 og 1000 moh. Hytta ligger på ca 500 moh. Nærmeste landhandel: ca 35 km (Namsskogan).

Tilbudet gjelder på ukebasis. Det leies normalt ut kun 2 ukers jakt per år.

Lirype

Totalt er det ca 7,000 da lirypeterreng med god kvalitet for jakt med hund. Resten er for en stor del fjellrypeterreng. Lirypejakten egner seg for 2 hunder og 2-4 jegere.

Fjellrype

Bestanden har vært stabilt god de siste årene. Totalt er det ca 50.000 daa fjellrypeterreng. Ved å bruke båten i Kalvvatnet, når man store deler av terrenget på en lett måte. Det finnes ikke skogsfugl i terrenget. Totalt er det ca 10,000 da små og store vann i jaktterrenget (se kart).

Andre opplysninger

Området er fiskerikt med innlandsørret, og fisken har fin størrelse og kvalitet. Det er et godt fiske i vannene og fint stangfiske i elva med sideelver, bl.a. i Brennelvdalen. Redskap: Mark, spinner, sluk, flue.

Under rypejakta tillates garnfiske med inntil 4 garn i Kalvvatnet til mat under oppholdet. Garn må medbringes. Garn som har vært brukt i andre vassdrag mindre enn 7 dager før bruk i Kalvvatnet må desinfiseres før bruk (må avklares av oss i forkant).

Location

Kalvvatn-området er et spesielt område med en natur som er noe helt for seg selv. Gjestene der disponerer et areal på ca 150.000 dekar, stort sett uten andre mennesker. Det blir ikke solgt fiske- eller jaktkort i området, men reindriftsnæringen kan fiske for å få mat i fjellet.

Området ligger på ca 500 moh. Da Åbjøravassdraget skulle utbygges på 1970 tallet måtte Nord-Trøndelag E-verk bygge en 24 km lang anleggsvei fra E-6 inn til øvre Kalvvatn, der dam og inntak skulle ligge. Anleggsveien er stengt med bom og kan på vår eiendom bare benyttes av reindriftsnæringen, Åbjørakraft og våre gjester.

Kalvvatnområdet omfatter den innerste delen av Åbjøravassdraget. Samene har reinbeite i området, og Nord-Trøndelag E-verk kan ha tilsyn med kraftanlegget. Utover dette er det ytterst få som ferdes i området. Det er et usedvanlig vakkert område med allsidig turterreng, godt innlandsfiske og fin småviltjakt.

Les mer om historien til Kalvkru

Accomodation

Buildings

The boat-house is about 18 m2. Fully insulated room 8 m2, 2 bunks in the insulated room, 2 benches in the other room. A big Venor lavvo (Sami tent) with wooden panes on the floor, a wood-burning stove and room for 4 persons.

Facilities

Simple standard, benches and a table in the outer room. 2 bunks and a small table in the insulated room. 4 matresses in the boat-house and 3 camp beds in the lavvo.

Kitchen utensils

Plates, cutlery, pots and pans for 4 persons.

Technical equipment

No running water, a propane burner in the boat-house. An aluminium box is buried in the marsh and works as a cellar. Kerosine lamp in the boat-house.

Boats

A 15′ aluminium boatwit a 5 Hp motor in Kalvvatn.

Floating equipment

4 life jackets, 70-90 kg, lie in the boat-house. Other sizes must be brought by our guests.

Situation

On the west side of Øvre Kalvvatn, about 20 metres from the lake.

Access

By car up to the boat-house. Exit sign towards Kalvvatn from E-6, about 9.5 km north of Namsskogan. From there you drive on a construction road with a road block, 23 km to the boat-house.

GPS-Koordinater

Boat-house: UTM 72254090- 33W 0405300

Organizing

Arrival: Key to the road block for the construction road and for the boat-house at the inn Nams- Inn in Namskogan. Tlf. 74 33 44 99

In a garage at Nams- Inn there is a freezer that our guest can employ during the stay.

Guiding etc.

Fishing/hunting guide can be organized on request.

Net coverage

There is no net coverage in the cabin.

Priser

Utleid på åremål – ta kontakt for mer informasjon!

Inkluderer:

Hytte, jaktrett, fiskerett, båt med motor, bensin, ved, propan etc.

Prisen gjelder for opp til fire jegere med to hunder eller 5 jegere uten hund.

Bestillinger og tilgjengelighet

For bestillinger, spørsmål e.l. benytt kontaktskjemaet eller ring 904 01 799.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Ta kontakt

Technical review

Gjennomgang av all informasjon som trengs før ankomst.
Overskrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Overskrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Overskrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.