Historisk beskrivelse under utvikling

Se også Historien om Bindalsbruket og Plahtes eiendommer.
(E-bok av Arvid Sveli)