Sagmestereidet

Sagmestereidet er kanskje vårt beste sted for sjøørret- og laksefiske. Våre gjester har fiskerett på store områder og enerett til fiske i hele elven og utløpsosen.

Fiske Beliggenhet Boforhold Priser og bestilling Info ved ankomst

Sagmestereidet kort oppsummert

  • Vårt mest populære fiskested
  • Eksklusivt fiske langt fra nærmeste nabo
  • Komfortabel hytte med 6 sengeplasser
Presentasjonsvideo

Fiske

Vassdraget har et nedslagsfelt på ca 100 km2 og er ikke påvirket av vassdragsutbygging. Det har i dag en av landsdelens sterkeste stammer av sjøørret i tillegg til noe laks. Her blir det tatt gode fangster både i elv og vann av både sjøørret, laks, innlandsørret og røye.

Eideelva

Gjestene ved Sagmestereidet har enerett til fiske i den 300 meter lange elva fra Eidevatnet og til sjøen. Elva ved Sagmestereidet har typisk stein- og berggrunn med kulper for markfiske og stryk for fluefiske. Der elva møter sjøen dannes en forlengelse av elva slik at grensen mellom elv og sjø er 500 meter utenfor elveutløpet. Her er det fine forhold for flue, mark- og slukfiske både fra land og fra båt.

Normalt oppleves et godt fiske på Sagmestereidet gjennom sesongen. Vanlig størrelse på sjøørreten er ca 1 kg. For laks er vanlig størrelse ca 2 kg. Største fisk/sesong er typisk 5-6 kg. Største kjente fisk tatt i elva: Laks: 13.3 kg, Sjøørret: 9.2 kg. Ca. 80% av fangsten er sjøørret.

Eidevatn

På oversiden av hytten ligger det 4 km lange Eidevatn. Vannet er kjent for å være et av de beste sjøørretvann i regionen. Vannet er dypt de fleste steder langs land. Her er holmer og skjær der det erfaringsmessig er gode fiskeplasser. Det blir ofte fisket med amerikaner, dorging med flue eller dorging med mark.

I vatnet har den lokale jeger- og fiskerforeningen tillatelse til å fiske i begrenset omfang i tillegg til våre gjester ved Øvereidet. For nye gjester anbefaler vi å slå av en prat hvis man treffer på noen av de lokale for råd om fisketeknikker. Tre båter med motor tilgjengelig.

Øvereide

Ved indre ende av Eidevatn ligger Øvereidet, her er det kun gjester ved Øvereidet som har fiskerett. Man kan fiske inntil 200 meter fra utløpet av Øvereideelven.

Fjordfiske og andre fiskemuligheter

Gjester ved Sagmestereidet disponerer to båter som kan benyttes til fiske i fjorden. Det er flere gode vann oppover i vassdraget, både for laks/sjøørretfiske og innlandsfiske. Se fotoalbumet for nærmere beskrivelse av utvalgte steder.

Fiskeregler Eidevassdraget

Fisketid
  • Sjøørret / Sjørøye: 1.6. – 14.9.
  • Laks: 15.6. – 31.7.
Kvoter (sesong per fisker)
  • Sjøørret / Sjørøye: 10 sjøørret og 10 sjørøye
  • Laks: 3 fisk
Hver fisker har kun lov til å avlive én (1) ørret fanget i øvre elv, oppstrøms Urvoldvatnet. Røye er fredet i øvre elv.
Redskap
Ved markfiske skal det benyttes sirkelkrok nr. 4 eller større for å redusere sjansen for kroking i gjeller eller svelg. Det er ikke tillatt å fiske med mark etter kvoten er nådd.
Annet
All laks over 60 cm og sjøørret over 60 cm skal gjenutsettes for å sikre tilstrekkelig antall stor gytefisk.Fisket kan fortsette etter kvotene er nådd så fremt det praktiseres «fang og slipp». Gjester ved Sagmestereidet har enerett på fiske i Eideelva og i fjorden ut til grense elv/sjø.Gjester ved Øvereidet har enerett på fiske langs begge sider av Øvereidelva.
Fiskeregler for øvrige vassdrag på Plahtes Eiendommer

Beliggenhet

Ingen reiser uberørt fra Sagmestereidet. Uansett vær og vind; har du først opplevd stedet, vil du ønske deg tilbake. Ikke rart, siden det ligger innenfor den delen av Bindal og Sømna som inngår i UNESCO’s foreslåtte liste over Jordens fremste naturmiljøer.

Hytta ligger fritt på en høyde med utsyn over Eide-elva og videre utover Harangsfjorden. Snur du deg østover møter blikket til et av norges største barskogvernområder; det store, nedre Eidevatnet, omkranset av fjell og med et unikt biologisk mangfold. Der er sjeldne planter, lav og sopparter, urskog, store kalkgrotter, og det fortelles at det en gang bodde en på Eidet som fant sin egen sølvgruve, og lagde skjeer i rent sølv, fra gruva et sted inne i Urstjønndalen.

Les mer om historien til Sagmestereidet

Accommodation

Sagmestereidet is a comfortable cabin for up to 6 people and has a stunning view of the fjord and the Eide lake. It holds a high standard with solar power, electric fridge, running water and a propane heated shower by the lake. Separate sauna, wood shed and pit privy. You will be transported to the cabin by boat.

Buildings etc.

Buildings: : The main cabin is 35 m2 and holds living room, kitchen and a twin bedroom. A separate building with 2 twin bedrooms. Wood-heated sauna, boat house, woodshed and pit privy. In total 6 beds.

Furniture and facilities: Well equipped kitchen with fridge and propane stove with oven. Kitchen table with chairs, Sofa group. Fireplace for heating. Shower next to the lake. Quilts and bed linnen for 6  people. . 

Teknisk: Powerful solar panels with 12V and 230V.  Power generator, automatic water pump. Automatic propane water heater for shower. Propane stove, full size electric fridge/freezer.

Equipment and consumables

Boats: One 15” Pioner boat with 20 Hp. in the fjord. Three 14" boats with 9,8 Hp. engine in the eide lake. Petrol and flotation device size 70-90 kg. Other sizes  by request.  

Already in the cabin: Plates, cuttlery, kitchen utensils, toilet paper, soap, candles, firewood, petrol and propane.

What you need to bring: First aid kit, GPS, map/compass, food etc. If you want to spend tthe nights outdoors: Sleeping bags etc.

Arrival

Distances: Rørvik airport: 93 km. Brønnøysund airport 64 km. Trondheim airport 290 km. Closest grocery store is at Terråk. We reccomend supplying for the whole week before arrival.

You will be picked up by boat at Røytvoll and get transported across the beautifull Bindalsfjord to get to the cabin.

Key to the cabin: You will be given information and all information you need during the boat trip across the fjord. 

Driving description:  Enter Røytvollveien 794, Bindalseidet in the navigator. This address has nothing to do with the Plahte Estate, but is the closest address to the floating dock at Røytvoll, where you will be picked up by boat. 

Closest neighbour: Øvereidet, about 4 km.

Map with situation of pick up point

Map with situation of cabin

Papirkart: M711- serien: nr. 1824 I og IV og 1825 II og III.

Vi reccomend downloading "Avenza offline maps". Please add Bindal as a background map. Choose icon for map layer, icon for download and press QR icon. Scan QR code below, and you will get an offline map with a lot of usable information. 

Manual link to the map

Practical information

Hunters need to bring bed linnen or sleeping bags with pillowcase. During the fishing season, bed linnen is included.

You will be met by our representative who will give you information about what you need to know. It is normally possible to get a guide during your stay if asked for in advance.

There is marginal mobile coverage at the cabin and at the lake. Do not rely on the phone to give you extra safety.

There is normally a lot of blue berries, lingonberries and cloud barries. In the autoumn, you will normally find mushrooms like chanterelles.

 

Priser

Gjelder per uke (opptil 6 personer).
17/5 – 31/5: Kr. 23.900,-

Tilsvarer en døgnpris per person på ca. 490,-

31/5 – 5/7: Kr. 51.900,-

Tilsvarer en døgnpris per person på ca. 1095,-

5/7 – 19/7: Kr. 41.900,-

Tilsvarer en døgnpris per person på ca. 900,-

19/7 – 16/8: Kr. 32.900,-

Tilsvarer en døgnpris per person på under 700,-

16/8 – 6/9: Kr. 23.900,-

Tilsvarer en døgnpris per person på ca. 490,-

Inkluderer:

Båtskyss til hytten, hytte, oppredde senger, fiskerett, tre båter med 5 hp motorer i Eidevann, båt med 20Hp i fjorden, bensin, ved, propan etc. Prisen gjelder for opp til 6 personer, for mer enn 6 personer kommer et tillegg på kr. 2000,- pr. pers. pr. uke.

Bestilling

Sjekk tilgjengelighet og bestill online via linken under. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Bestill her Ta kontakt

Teknisk gjennomgang

Gjennomgang av all informasjon som trengs før ankomst.

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.